خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

نیمکت پرفشار پرسپولیس/عکس

نیمکت پرسپولیس روزگاری آنقدر ستاره درخشان در خود داشت که هرکدام از بازیکنانش به تنهایی می توانستند یک تیم را به قهرمانی برسانند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پرسپولیس دهه ۶۰ و ۷۰ یکی از خاطره انگیزترین نسل های این تیم را داشت. تیمی که ستاره های درخشانش نامشان تا همیشه در کتاب تاریخ باشگاه با حروف طلایی ثبت شده. تصویر هم نفراتی از آن نسل درخشان را نشان می دهد که جزو اسطوره های پرسپولیس به شمار می آیند.

محمدخانی، خوردبین، پیوس و البته عابدینی!
علاوه بر آن ها "مت کوویچ" هم دیده می شود. سرمربی که دیماه ۷۶ آمد و هفته سوم سال ۷۷ جای خود را به پروین داد!

نیمکت پرفشار پرسپولیس/عکس

منبع: فدراسیون تاریخ و آمار

۲۵۷ ۲۵۱

منبع : خبرآنلاین