خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

گفت و گو با حاکمیت نیاز اصلاحات است/ اصلاح طلبان در گفتگو با عامه مردم موفق تر عمل کرده

گفت و گو با حاکمیت نیاز اصلاحات است/ اصلاح طلبان در گفتگو با عامه مردم موفق تر عمل کرده

برنا نوشت: یک چهره سیاسی اصلاح طلب گفت: از نیازهای اساسی جریان اصلاحات گفت و گو با حاکمیت است و این تعامل به هر نحوی باید برقرار شود.

زهرا نژاد بهرام، چهره سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گویی، در رابطه با نقد برخی اصلاح طلبان از افرادی که در این جریان صرفا به فکر قدرت هستند، گفت:جریان سیاسی دارای یک چشم اندازی هست و اقداماتی را در آن مسیر انجام می دهد و راهبردهایی دارد و بر اساس آن، برنامه عملکردهای خود را می نویسد. همه جریان های سیاسی رویکردشان در دسترسی به قدرت است و قدرت فرصتی است که آن دیدگاه ها و چشم اندازهایی که مورد نظرشان است را اعمال کنند. اینکه یک عده بگویند اصلاح طلبان در سطح قدرت هستند یا یک عده در مسیر قدرت نیستند این تقسیم بندی از اساس اشکال دارد. چرا که جریان سیاسی بدون رویکرد به قدرت دیگر معنی ندارد و اصلا جریان سیاسی نیست می تواند برود تشکل غیردولتی بزند یا سمن بزند چون آنجا اقدامات غیرسیاسی انجام می دهند و یا می تواند یک جریان روشنفکری باشد و در ادبیات روشنفکری وارد شود و دیدگاه هایش را مثل فلاسفه و سیاستمداران مطرح کند.

او افزود: کشور ما در طول این 40 سال گذشته همه ظرفیت ها را تجربه کرده، در واقع نظام سیاسی ایران اعتدال گرایان و اصولگرایان را تجربه کرده است. این فرصت 4 ساله برای این است که اصلاح طلبان بتوانند یک بازتوانی مجدد در مورد دیدگاه هایشان و اندیشه هایشان انجام بدهند و همیشه به همین صورت بوده است. در واقع همه گروههای سیاسی فعالیت می کنند و آنهایی که درقدرت هستند مشغول کار اجرا هستند و آنهایی که در قدرت نیستند مثل کابینه در سایه می مانند و نظارت می کنند.

نژاد بهرام تاکید کرد: اینکه اصلاح طلبان چه کارهایی می توانند انجام بدهند که بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، به نظر من یکی از نیازهای اصلی جریان سیاسی کادر سازی است. این کادر سازی یک مقوله مهم و جدی است که در درون تشکل های سیاسی ایران کمتر شکل گرفته است.بخاطر همین ما هر از چندگاهی مواجه می شویم با تولد جریان های سیاسی جدیدی که افراد دیگر ورود پیدا می کنند،کادرسازی اولویت اول است و باید به صورت یک استراتژی به آن نگاه کرد نه به عنوان یک تاکتیک، اصلاح طلبان باید کادرسازی را در استراتژی های خودشان قرار بدهند چون این منجر به توسعه و تفاهم و در عین حال همبستگی بیشتر بین احزاب سیاسی موجود در قالب جریان اصلاح طلبی می شود.

او ادامه داد: راه گفتگو باید شناسایی شود. راه گفتگو با مردم بدان معنا که جریان های سیاسی بتوانند با مردم گفتگو کنند. گفتگو با مردم دچار چالش های جدی از سوی جریان های سیاسی مختلف شده است. همه جریان سیاسی معتقد بودند که می توانستند با مردم گفتگو کنند ولی عملا در گفتگو با دشواری های زیادی روبرو بودند. جریان اصلاح طلبی نسبت به گفتگو با عامه مردم موفق تر عمل کرده ولی همچنان این مسئله ای است که در جریان های سیاسی ایران وجود دارد بویژه جریان سیاسی اصلاح طلب باید نسبت به این هم تاکید کند؛ وقت گفتگو با مردم و نیازسنجی آنها و مطالبه گری آنها و نمایندگی کردن مطالبات آنها رسیده است.

2323

منبع : خبرآنلاین