خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

رزمایش خیبر آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران است

رزمایش خیبر آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران است

عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در توئیتی به رزمایش «فاتحان خیبر» نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال غرب کشور اشاره کرد و گفت: آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران در خصوص مرزهای بین المللی بدون تعارف است.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در توئیتی نوشت:

«رزمایش خیبر، آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران در خصوص مرزهای بین المللی بدون تعارف است.

رزمایش خیبر…

جمهوری آذربایجان…»

23215

منبع : خبرآنلاین