خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | بوسه مادر حسن یزدانی به صورت پسرش در جشن قهرمانی

ببینید | بوسه مادر حسن یزدانی به صورت پسرش در جشن قهرمانی

حسن یزدانی کشتی گیر تیم ملی ایران موفق شد در مسابقات جهانی نروژ قهرمان شود. او پس از بازگشت به ایران در کنار خانواده اش جشن قهرمانی گرفت.

دریافت 1 MB

265 256

منبع : خبرآنلاین