خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

خاطره‌ای از آیت الله مجتبی تهرانی درباره بنی صدر

خاطره‌ای از آیت الله مجتبی تهرانی درباره بنی صدر

در زمان حیات حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی(رحمت الله علیه) گاه برخی شب ها توفیق دیدار و اقامه نماز مغرب و عشا و پس از آن گفت وگوی مفصل با ایشان برایم پیش می آمد.

البته گاه این دیدارها به همراه یکی دو تن از دوستان بود و گاه تنهایی به خدمتشان می رسیدم. در یکی از شب‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. هنگامی که هنوز صحبت ریاست جمهوری بنی صدر به میان نیامده بود.
بنی صدر این طرف و آن طرف سخنرانی می کرد و شعار «نان، مسکن و انرژی باید رایگان شود» را مطرح می کرد. یک شب صحبت از کتاب «کیش شخصیت» بنی صدر به میان آمد و حاج آقا مجتبی فرمودند(قریب به این مضمون): « گویی او در مقابل آینه نشسته و مشاهدات خود را نوشته…. » فاعتبروا یا اولی الابصار.

منبع : خبرآنلاین