خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | شلیک به ادوات مهاجم بر فراز دریا از ساحل کنارک

ببینید | شلیک به ادوات مهاجم بر فراز دریا از ساحل کنارک

در رزمایش ذوالفقار ارتش، انواع سلاح ها و تجهیزات تولید داخل بکار گرفته شده است. منبع: شبکه خبر

دریافت 2 MB

264 256

منبع : خبرآنلاین