خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

گزارش مهم کمالوندی از آخرین نتایج مذاکره با مدیر کل آژانس

مهر نوشت: بهروز کمالوندی گفت که سازمان‌های بین‌المللی تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ هستند و رفتار نامناسب آژانس با ایران واقعیتی است که در این مورد بارها تذکر داده‌ایم. منبع : خبرآنلاین