خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حضور رئیس جمهور در فضای مجازی

حضور  رئیس جمهور در فضای مجازی

ایلنا نوشت:اولین جلسه شورای عالی فضایی پس از گذشت ۱۰ سال با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

اولین جلسه شورای عالی فضایی پس از گذشت ۱۰ سال با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

اولین جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیسی برگزار می‌شود

جلسه شورای عالی فضایی امروز با حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. اولین جلسه شواری عالی فضایی بعد از ۱۰ سال است.

ریاست شورای عالی فضایی بر عهده رئیس‌جمهور است و وزرای ارتباطات، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، علوم و دفاع، اعضای حقوقی این شورا را تشکیل می‌دهند.

217

منبع : خبرآنلاین