خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | نگاهی به زندگی مخزن اسرار و محرم راز حاج قاسم سلیمانی

ببینید | نگاهی به زندگی مخزن اسرار و محرم راز حاج قاسم سلیمانی

شهید پور جعفری یکی از شهدای مقاومتی است که در ترور آمریکایی ۱۳ دی ماه به همراه حاج قاسم به شهادت رسید. منبع: شبکه خبر

دریافت 10 MB

۲۶۴ ۲۵۶

منبع : خبرآنلاین