خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

مهلت دو هفته ای معاون اول رئیسی به دو وزیر

مهلت دو هفته ای معاون اول رئیسی به دو وزیر

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: رفع مشکلات و ساماندهی مجتمع های صنفی و صنعتی بخش غیردولتی برای افزایش تولید و اشتغال ضروری است.

به گزارش خبرآنلاین، به دنبال بازدید چند روز قبل محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از تعدادی واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای، جلسه ای با حضور معاون اجرایی رییس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی و صمت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار تهران تشکیل و در آن تصمیمات لازم برای ساماندهی مجتمع های صنفی و صنعتی بخش غیردولتی اتخاذ شد.

رفع مشکلات صنفی و صنعتی بخش غیردولتی برای افزایش تولید ضروری است

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه رفع مشکلات این بخش برای افزایش تولید و اشتغال را ضروری دانست و از همه مدیران مربوطه خواست تا با رعایت همه ضوابط زیست محیطی و استفاده از تکنولوژی های روز راه حل های مناسب را برای رفع این مشکلات ارائه دهند.

در پایان این جلسه مقرر شد تا با محوریت معاون اجرائی رئیس جمهور و حضور وزرای صمت و جهادکشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار تهران و معاون عمرانی وزیر کشور ظرف دو هفته آینده آیین نامه ای برای رفع و ساماندهی مشکلات این بخش جهت بررسی و ارائه در هیات دولت آماده شود.

بیشتر بخوانید:

تصویب طرح فروش سهام کارخانه های بدهکار به طلبکاران برای جلوگیری از تعطیلی آن ها

ماموریت ویژه رئیسی برای «کلیه نهادهای دولتی»

ستاد حمایتی راه اندازی می شود / مخبر : موانع تولید بسیار قوی و جدی است

21217

منبع : خبرآنلاین