خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | ماجرای شنیده شدن صدای مهیب شلیک راکت در کرج چه بود؟

ببینید | ماجرای شنیده شدن صدای مهیب شلیک راکت در کرج چه بود؟

صدای مهیبی که عصر امروز در کرج شنیده شد شلیک راکت در تمرین نظامی در یکی از مقرهای سپاه در استان البرز بود.

دریافت 1 MB

265 256

منبع : خبرآنلاین