خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | روایت حاج قاسم از امدادهای حضرت فاطمه زهرا در جبهه

ببینید |  روایت حاج قاسم از امدادهای حضرت فاطمه زهرا در جبهه

فیلم از روایت شهید حاج قاسم سلیمانی از امدادهای حضرت فاطمه زهرا در جبهه را ببینید. منبع: خبرفوری

دریافت 9 MB

265 256

منبع : خبرآنلاین