خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | نامه‌ حاج قاسم به همسرشان و تفقد و مهربانی از او در آخرین دیدار

ببینید | نامه‌ حاج قاسم به همسرشان و تفقد و مهربانی از او در آخرین دیدار

نامه حاج قاسم سلیمانی به همسرشان و تفقد و مهربانی از او در آخرین دیدار با خانواده‌شان را ببینید.

دریافت 20 MB

265 256

منبع : خبرآنلاین