خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حال و روز مردم خوب نیست ، مبادا ، صبرشان لبریز شود

آنان که تلاش‌شان را برای یک‌دست کردن فضای مدیریتی انجام دادند٬ یا نمی‌دانند به استقبال چه موقعیت هزینه‌سازی می‌روند یا منفعت‌هایی جدا از منافع ملی و مصالح عمومی دارند. منبع : خبرآنلاین