خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

فرمان رئیسی در شهریار : این بیمارستان نیمه تمام ۳۰ ساله باید تا یکسال آینده افتتاح شود / پروژهای نیمه تمام جلوی دید مردم را باید سریع سر و سامان دهیم

ایسنا نوشت:رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه در مدت زمان کمتر از یکسال این بیمارستان باید تکمیل شود از وزارت بهداشت خواست ، همزمان روند جذب نیرو و تأمین تجهیزات بیمارستان را شروع کند تا همزمان با تکمیل بیمارستان زمینه افتتاح کامل آن فراهم شود. منبع : خبرآنلاین