خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حذف گام به گام محسن رضایی از دولت رئیسی؟/ سه پیش بینی از آینده سردار

قرن نو نوشت:محسن رضایی، همان رقیب انتخاباتی رئیسی که توانسته بود در قامت معاون اقتصادی وارد کابینه سیزدهم شود، حال با تصمیم همین دولت از حضور در تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شده است. پیام این تصمیم دولت چیست؟ منبع : خبرآنلاین