خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

تقسیم بودجه صدا و سیما میان مردم ، پیشنهاد نماینده مجلس

نماینده مجلس نوشت:بودجه صدا و سیما را هم بین مردم تقسیم کنیم.هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد. منبع : خبرآنلاین