خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

شاهدیم ، گرانی ها، بیشترین فشار را بر طبقات ضعیف جامعه وارد می کند | روایت معاون اول رئیسی از ضرورت ها و جزئیات اجرای حذف یارانه ترجیحی

فارس نوشت : مخبر گفت : مخبر افزود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود. منبع : خبرآنلاین