خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

از کوپن کاغذی بهزاد نبوی تا کوپن الکترونیکی رئیسی/ بازگشت نماد فشار به معیشیت مردم

خبرسراسری نوشت : گویا کوپن دست از سفره مردم ایران نمی کشد با این تفاوت که زمانی کوپن یک اسلحه در جبهه محسوب می شد اما امروز مشخص نیست این جبهه کجاست که دوباره اسلحه آن برگشته است. منبع : خبرآنلاین