خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

شما نظر بدهید / سخنان دیشب آقای رئیسی چقدر شما را راضی کرد؟

رئیس جمهور دیشب در گفت و گوی تلویزیونی برنامه های دولت، بویژه در زمینه حذف یارانه ارز ترجیحی و جهش رقم یارانه افراد را تشریح کرد. منبع : خبرآنلاین