خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

نقدی بر جواب‌های یک کلمه‌ای و بی‌خطر عادل فردوسی‌پور

مجری و گزارشگر محبوب تلویزیون هنوز هم تصمیم ندارد تا درباره اتفاقات مربوط به کنار گذاشته شدن و یا احتمال برگشتنش به رسانه ملی صحبتی کند.منبع : خبرآنلاین