خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

پشت پرده سفر پنهانی مدیرعامل پرسپولیس به دبی

در روزهای قبل مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در سکوت کامل خبری به دبی رفت.منبع : خبرآنلاین