خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

حجاریان : برجام فدای پروژه بزرگ‌تری شده اما …

آخرین خبر از ارزیابی فعال سیاسی اصلاح طلب ، پیرامون علت «فدا کردن برجام ، خبر داد. منبع : خبرآنلاین