خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

هشدار درباره ریشه و پیامد«ناکجاآباد سیاست خارجی»

یک کارشناس سیاست خارجی درباره ریشه و پیامد«ناکجاآباد سیاست خارجی» هشدار داد. منبع : خبرآنلاین