خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ورود هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت‌ روحانی به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی

تابناک نوشت: دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: کار هیات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است، منبع : خبرآنلاین