خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

وزیر کشور : مردم ما به فراخوان‌های دشمنان پاسخ ندادند / فقط چند جا چند نفر تا چند ده نفر  تجمع کردند

وحیدی گفت: تعداد فراخوان‌ها خیلی گسترده است و دشمنان ملت خیلی خوب فعال هستند و دلیلش هم روشن است چون آنها می‌دانند اگر از مرحله اقتصادی بخوبی عبور کنیم که به لطف خدا عبور خواهیم کرد، منبع : خبرآنلاین