خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

پیش شرط آزادسازی قیمت‌ها

اگر آقای رئیسی بتواند قیمت‌ها را تثبیت کند کمکی به فقرا و دهک‌های پایین دارد، در غیر این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پرداخت یارانه حتی اگر یارانه نقدی را بیش از ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد بود منبع : خبرآنلاین