خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

طلسم پرسپولیس در کرمان شکسته می شود؟

پرسپولیس در این فصل هرگز موفق به کسب پیروزی در استان کرمان نشده است.منبع : خبرآنلاین