خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

معتقدان به شوک درمانی در دولت رئیسی، تا آخر پای حرفشان می ایستند؟

اعتماد نوشت:از پنج دولت پس از جنگ چهار دولت الگوی پیشنهادی اصلاح قیمت‌ها به سبک شوک درمانی را پذیرفتند. منبع : خبرآنلاین