خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

پیشنهاد روزنامه اصولگرا: برخی از دوستان دولت، از دولت دفاع نکنند،چون دفاع بد پاس گل دادن به رقیب است!

روزنامه رسالت با اشاره به طرح جدید یارانه ای دولت نوشت:تفکیک بین معاند و معترض و مخالف از اوجب واجبات در این ایام است. با معاند باید قاطعانه برخورد کرد و با مخالف و معترض باید کریمانه همراهی کرد تا اولا به سمت عناد و لجبازی نرود و آن جبهه را تقویت نکند و ثانیا به سمت جبهه خودی قدم بردارد. منبع : خبرآنلاین