خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

کیهان: دولت رئیسی را خدا به داد مردم رساند/ منتقدان دولت،منافق و دزد و اختلاسگر و بی وطن هستند

کیهان نوشت:خدا دولت دکتر رئیسی را به داد مردم رساند که به فضل خدا و تدبیر دولتمردانش تولید قدرت و ثروت کند. منبع : خبرآنلاین