خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

خطر انقراض گونه های جهانی فراتر از تصور است

کارشناسان در یک بررسی که نتایج آن در مجله فرانتیر منتشر شد، اعلام کردند: خطر انقراض گونه‌های جهانی ممکن است بسیار بیشتر از آن چه باشد که قبلا تصور می شد.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد: خطر انقراض همه گونه های روی زمین ممکن است بسیار بیشتر از آن چه باشد که پیش از این تصور می شد. همچنین بررسی تنوع زیستی حاکی از آن است حدود ۳۰ درصد از گونه ها در سطح جهان از سال ۱۵۰۰ در معرض خطر یا انقراض قرار گرفته اند.

در این بررسی از ۳۳۳۱ متخصص تنوع زیستی از ۱۱۳ کشور خواسته شد تا میزان از بین رفتن تنوع زیستی جهانی در گذشته و آینده و همچنین رتبه بندی عواملی که گونه ها را به سمت تهدید یا انقراض جهانی سوق می دهند، تخمین زنند.

این کارشناسان که همگی مطالعات قابل توجهی در مورد تنوع زیستی منتشر کرده اند، عوامل از بین رفتن تنوع زیستی جهانی را نیز رتبه ‌بندی کردند و اثرات آن بر اکوسیستم‌ها و مردم را تخمین زدند.

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، گزارش قبلی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ که توسط ۱۴۵ کارشناس از ۵۰ کشور گردآوری شده بود، نشان داد: حدود ۱۲.۵ درصد از همه گونه های روی زمین یا حدود یک میلیون گونه از سال ۱۵۰۰ در معرض خطر یا انقراض قرار داشته باشند.

منبع : ایسنا