خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

گوشه ای از زیبایی های مهمانی 10 کیلومتری عید غدیر در تهران/ ویدئو

گوشه ای از زیبایی های مهمانی 10 کیلومتری عید غدیر در تهران را ببینید.

شیرین ترین روز تهران

ارتش میلیونی علی علیه السلام

یک مهمانی به وسعت مهر و محبت مردم ایران؛ به طول ۱۰ کیلومتر در دل پایتخت

گوشه ای از زیبایی های مهمانی 10 کیلومتری عید غدیر