خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

مردم می دانند باید به دولت برای اجرای وعده هایش زمان داد

مردم می دانند باید به دولت برای اجرای وعده هایش زمان داد

روزنامه اطلاعات نوشت:جناب رئیس‌جمهوری گفته‌اند که مردم باید در این دولت تغییر را احساس کنند. منظور ایشان از این مطالبه، تغییر در جهت بهبود اوضاع است.

این که مردم از دولت مستقر انتظار تغییرداشته باشند، امری طبیعی است لیکن مردم این را هم می‌فهمند که تغییر مورد نظر رئیس‌جمهوری زمان بر است و اثبات هم کرده‌اند که همواره یار و کمک دولت بوده‌اند.

مردم این را هم می‌دانند که تغییر اوضاع در جهت بهبود، منافع نامشروع عده‌ای را به مخاطره می‌اندازد و آنها هم بیکار نمی‌نشینند و تلاش می‌کنند وضعی را به دولت تحمیل کنند که جای اصلی و فرعی در کشور عوض و اولویت‌ها به بوته فراموشی سپرده شود.

آنچه می‌تواند در این باره از آسیب‌پذیری دولت بکاهد محرم دانستن مردم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های رئیس جمهوری توسط وزرای اوست. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا گفته است که دربرخورد با گرانی‌ها و مبارزه با فساد در کنار دولت خواهد بود. رئیس‌جمهوری به خوبی به این امر واقفند که هم مردم انتظار تغییر واقعی دارند و هم ایشان در پاسخ به این مطالبه بحق، فرصت نامحدود نخواهد داشت.‏

23302

منبع : خبرآنلاین