خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

سجادی و بحران مشکلات مالی وزارت ورزش

حمید سجادی در شرایط وزیر ورزش شده که مشکلات اقتصادی شدیدا کار او را سخت خواهد کرد.منبع : خبرآنلاین