خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

روسیه از آزمایش‌های “برخورددهنده هادرونی بزرگ” کنار گذاشته شد

در پی حمله روسیه به اوکراین، این کشور از آزمایش‌های "برخورددهنده هادرونی بزرگ" کنار گذاشته شد.