خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

خطبای جمعه ؛ از «سر و صدا نکنید ، آبروی کشور می رود» و توصیه به تحمل «یک مقدار درد» تا «به رئیس‌جمهور بگوییم ممنونیم» و «براندازی فقرمطلق »

پایگاه اطلاع رسانی چندثانیه ، گزیده ای از سخنان خطبای جمعه پیرامون یارانه جدید ، اعتراض ها و گرانی ها را بازتاب داد. منبع : خبرآنلاین