خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

انتقاد نماینده مجلس از «افزایش چراغ خاموش نرخ بسته های اینترنت همراه»

دهنوی، نماینده تهران از افزایش چراغ خاموش نرخ بسته های اینترنت همراه، انتقاد کرد منبع : خبرآنلاین