خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

تهدیدی که کارساز شد / دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو

رشیدی کوچی ، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس از تغییر دو شرط وزارت صمت برای وارذات خودرو خبر داد. منبع : خبرآنلاین