خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

دهن کجی نمایندگان به کرونا /فیلمبرداری آقای نماینده از خود+عکس

دهن کجی نمایندگان به کرونا /فیلمبرداری آقای نماینده از خود+عکس

پنجمین روز بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی سیزدهم در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در دهمین جلسه از بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی سیزدهم، صلاحیت وزرای پیشنهادی نیرو، نفت، ورزش و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و تصاویری از جلسه صحن به ثبت رسید.

دهن کجی نمایندگان به کرونا /فیلمبرداری آقای نماینده از خود+عکس

دهن کجی نمایندگان به کرونا /فیلمبرداری آقای نماینده از خود+عکس

27215

منبع : خبرآنلاین