نام خودرو نام کارخانه قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان)