لحظه پرتاب سرباز روس توسط آتش RPG

ویدیویی از جنگ اوکراین منتشر شده که نشان می‌دهد یک سرباز روس پشت RPG ایستاده و در معرض آتش آر پی جی به عقب پرتاب می‌شود. تصاویر نشان می‌دهد او ساعتی بعد از جا برمی‌خیزد و به شکل معجزه آسایی آسیب مرگباری ندیده است.

منبع: تابناک
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه