یک الگوی ساده ریاضی داریم، کشف راز آن با شما

در معمای ریاضی زیر یک سری معادله دیده می شوند که جای یک عدد در معادله آخر خالی باقی مانده است. شما باید با استدلالی منطقی به پاسخ درست دست یابید.

برای حل این قبیل معماهای ریاضی که برای آزمایش  بهره هوشی (آی کیو)  نیز استفاده می شوند، باید مساله را با رویکردی متفاوت و خلاقانه تحلیل کنید

الگوی پنهان در پس معادله ها را برای حل این معمای ریاضی پیدا کنید

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

 

..

..

..

 

..

..

..

..

 

پاسخ:  برای رسیدن به عدد درست باید به الگوی اعداد در دو سمت معادله ها توجه داشته باشید. الگوی افزایش یک واحدی در اعداد سمت چپ و تا پیش از معادله آخر دیده می شود. با نگاهی دقیق متوجه می شوید که اعداد یکان و دهگان سمت راست معادله ها نیز به میزان یک واحد افزایش یافته اند.

در معادله آخر عدد 116 سه واحد بیشتر از 113 است، پس اعداد یکان و دهگان سمت راست نیز به میزان سه واحد افزایش یافته و از این رو عدد 68 به جای علامت سوال قرار می گیرد. 

منبع: عصر ایران
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه