انتقال سامانه جنگ الکترونیک در بزرگراه یاسینی تهران/ چه اتفاقی در حال وقوع است؟

تصاویری از انتقال سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته کراسنوخای روسیه در بزرگراه یاسینی تهران را ببینید.

 

  • تصاویری از انتقال سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته کراسنوخای روسیه در بزرگراه یاسینی تهران

  • تصاویری از انتقال سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته کراسنوخای روسیه در بزرگراه یاسینی تهران

  • تصاویری از انتقال سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته کراسنوخای روسیه در بزرگراه یاسینی تهران

  • تصاویری از انتقال سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته کراسنوخای روسیه در بزرگراه یاسینی تهران

 

منبع: خبر آنلاین
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه