اینفوگرافی

مهم ترین سامانه های پدافندی ایران در برابر اسرائیل را بشناسید

سامانه های ضدهوایی ایران که در صورت حمله اسرائیل از آسمان کشور دفاع خواهند کرد.

ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه