اشرف بروجردی، فعال اصلاح‌طلب در گفتگو با خبر فردا:

حضرات از بیان واقعیات جامعه ابا دارند/ زاکانی را اساسا فردی غیرقابل اعتماد می‌شناسم

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اصولا در مناظرات خصوصا در بحث فرهنگی، حضرات از بیان واقعیات جامعه ابا دارند.

اشرف بروجردی، فعال اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرفردا بر نکات زیر تاکید کرد:

- اصولا در مناظرات خصوصا در بحث فرهنگی، حضرات از بیان واقعیات جامعه ابا دارند.

- عمده مباحث نامزدها ناظر بر شرایط موجود بود در حالیکه باید به شرایط مطلوب توجه شود.

- پزشکیان شرایط اجتماعی را در بحث فرهنگی لحاظ کردند و این خیلی مهم است.

- زاکانی را اساسا فردی غیرقابل اعتماد می‌شناسم و او هیچوقت رفتار و منش و گفتارش نشان‎دهنده واقعیت عملکردش نیست و فردی نیست که بتواند پیزی را بر جامعه حاکم کند.

- غیر از پزشکیان که اخلاق‌مدارانه درباره موضوعات صحبت کرد در بیان مباحث فرهنگی سایر نامزدها اخلاق جایی نداشت و قاضی‌زاده هم که کلا در عالم هپروت است.

 

منبع: خبر فردا
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه