تقی آزاد ارمکی:

آیا شرکت در انتخابات چیزی را تغییر خواهد داد؟

کاندیدا‌های انتخابات برخی وعده‌ها را در حوزه اجتماعی مطرح می‌کنند، وعده‌هایی که گاهی بسیار زیبا به نظر می‌رسند. اما این وعده‌ها تا چه حد قابلیت تحقق دارند؟

منبع: فرارو
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه