کنایه سنگین حمید رسایی به قالیباف:

این بندگان خدا بابت پروژه تخریب، قراردادی دارند و مجبورند!

نماینده تهران در توئیتی نوشت: بهترین پاسخ برای رأی ندادن به قالیباف، نفر چهارم شدن وی بعد از نبویان، ثابتی و رسایی در انتخابات مجلس است.

حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به توهین و تخریب اطرافیان یکی از کاندیداها اهمیت ندید. این بندگان خدا بابت پروژه تخریب، قراردادی دارند و مجبورند!

بهترین پاسخ برای رأی ندادن به قالیباف، نفر چهارم شدن وی بعد از نبویان، ثابتی و رسایی در انتخابات مجلس است، آنهم در شهری که ۱۲ سال شهردار و ۴ سال نماینده و رئیس مجلسش بوده.

کنایه سنگین حمید رسایی به قالیباف: این بندگان خدا بابت پروژه تخریب، قراردادی دارند و مجبورند!

 

 

منبع: خبر آنلاین
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه