دیوید بوردول که بود و برای سینما چه کرد؟

ویرایش‌های تازه‌ی "هنر فیلم" در دهه‌های اخیر، مدام منتشر می‌شد و بوردول، تغییرات تازه‌ای در آن می‌داد.

ساعاتی پیش خبر رسید که دیوید بوردول، از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان و منتقدانِ فیلم در دورانِ معاصر، از خالقانِ اثرِ موثرِ “هنر فیلم”، در هفتادوشش سالگی درگذشته است.

این منتقد و تاریخ‌نگارِ سینما، دو اثر اصلی‌اش  “هنر فیلم” و “تاریخ فیلم” را با هم‌کاری هم‌سرش کریستین تامسن نوشت.

ویرایش‌های تازه‌ی “هنر فیلم” در دهه‌های اخیر، مدام منتشر می‌شد و بوردول، تغییرات تازه‌ای در آن می‌داد. “ازو و بوطیقای سینما”و “روایت در فیلم داستانی”، دو اثر دیگری از دیوید بوردول هستند که هم‌چون دو کتاب دیگری که نام بردیم، ترجمه‌های فارسی آن‌ها به‌بازار آمده است.

ایده‌ها و نظریه‌های بوردول، هم‌چنان زنده‌اند و نفوذ قابل توجهی در آکادمی‌ها و دانش‌گاه‌های سینمایی دارند.

در همین رابطه حسین معززی نیا نوشت:

به مخیله‌ام هم خطور نمی‌کرد قرار است به این زودی‌ او را از دست بدهیم.

معلمی بی‌مانند از دنیا رفت.

هرچه از سینما می‌دانم به قبل و بعد از خواندن نوشته‌های آقای بوردول تقسیم می‌شود.

یادش گرامی باد.

منبع: کافه سینما
ارسال به دیگران :

نظر شما

تازه