خبر فردا

در لحظه باخبر شوید

ببینید | افشای سندی محکم از تلاش پشت پرده ترامپ برای مذاکره محرمانه با ایران

ببینید | افشای سندی محکم از تلاش پشت پرده ترامپ برای مذاکره محرمانه با ایران

ویدئویی از افشای سندی محکم از تلاش پشت پرده ترامپ برای مذاکره محرمانه با ایران را ببینید. منبع: خبرآنلاین

دریافت 31 MB

265 262

منبع : خبرآنلاین